www.soth.se

Search button
StartModelljärnvägundulaterLänkar

SENASTE NYTT

Vill du länka till vår hemsida?
Det är lätt. Klicka på länken nedan så beskriver vi hur du smidigast gör detta.

Läs mer på: Hur du länkar till oss.12 januari 2024:
Vi säljer ut vår plexiglasholk samt inspelningsutrustning till plexiglasholken.

Läs mer på: Till salu.

Kolla även våra filmer från holken på: Undulatfilmer.9 april 2023:
Våra länkar är uppdaterade.

Läs mer på: Länkar.

 

UNDULATFILMER

Missa inte att ta del av den första tiden i holken.

Se >> Våra filmer från holkenVI KÖPER MÄRKLIN

Klicka på länken nedan så visar vi hur du kan sälja ditt Märklintåg.

Märklin köpes - vill du sälja?


Papegojsjuka (medicinskt: Ornithosis)

Uppdaterad: 2019-06-01

Vintern 2018/2019 ökade antalet fall av papegojsjukan markant, kan man läsa i en artikel publicerad på SVT Nyheter. Mellan november 2018 och mars 2019 rapporterades hela 59 fall in till Folkhälsomyndigheten.

Det är under vinterhalvåret som flest drabbas av sjukdomen, vilket man tror beror på att många matar småfåglar och då har närkontakt med fågelspillning t.ex. via fågelborden.

Papegojsjuka är vanligare bland vilda fåglar, men förekommer även hos tamfåglar och konsekvenserna av sjukdomen kan bli ganska stora - så varför chansa och riskera att smittas? Läs gärna genom vår artikel då den kanske kan ge dig ytterligare perspektiv och kunskap.

Vad är papegojsjuka och hur smittar det?

Papegojsjuka orsakas av bakterien Chlamydophila psittaci och är relativt vanlig bland många fågelarter och kan även drabba människor. Man brukar tala om att papegojsjuka är en zoonotisk sjukdom, eller zoonosis, det vill säga en sjukdom som kan smitta både djur och människor. Smittan överförs genom damm från fjädrar och avföring, vattendroppar från nysningar och direktkontakt med kroppsvätskor.

Vad är symptomen på papegojsjuka?

De vanligaste symptomen på papegojsjuka är problem med andningsvägarna och/eller diarré. Diarrén är i regel lime- eller blågrön. Men oftast visar fågeln inte några särskilda tecken, utan bara generella tecken på sjukdom såsom:

 • aptitlöshet
 • viktnedgång
 • täppta näsborrar och/eller snuva
 • nedstämdhet
 • diarré
 • En del fåglar dör plötsligt utan att ha visat några som helst tidigare tecken på att ha varit sjuka.

  Hur ställer veterinären diagnosen papegojsjuka?

  Papegojsjuka är väldigt svår att diagnosticera eftersom symptomen är så många och kan visa sig i så varierande grad.

  Man kan till exempel ta ett svabbprov från kloaken och göra ett så kallat PCR-test på detta prov. PCR-metoden kan upptäcka mycket små mängder av smittan. PCR står för Polymerase Chain Reaction och är en mycket använd molekylärbiologisk och biokemisk metod, som man använder för att framställa stora mängder av en viss DNA-sekvens. Du kan läsa mer om PCR-metoden på Statens Veterinärmedicinska anstalts hemsida om PCR-metoden och genteknik.nu:s hemsida om PCR-metoden.

  Man kan också ta blodprov och leta efter antikroppar mot infektionen. Det är dock en inte helt tillförlitlig testmetod, eftersom antikropparna bara visar att fågeln varit i kontakt med smittan, inte att den verkligen är sjuk.

  Ofta använder man båda metoderna i kombination för att vara på den säkra sidan.

  Hur behandlas papegojsjuka?

  En behandlingskur tar minimum 45 dagar. Alla fåglar som varit utsatta för smittan skall behandlas med antibiotika som veterinären skriver ut. Dessutom skall de drabbade fåglarna isoleras från andra fåglar under hela behandlingstiden och deras burar skall rengöras mycket noga för att få bort eventuella smittorester.

  Det är inte helt klarlagt ifall fåglarna som behandlas blir helt fria från sjukdomen eller om de för resten av livet bär med sig smittämnen som kan drabba andra fåglar.

  Viktigt att tänka på vid smitta/misstanke om smitta.

 • Desinficera burarna ordentligt, till exempel med Virkon-S.
 • Isolera och inled behandling på nya fåglar som visar tecken på sjukdom.
 • Se till att små barn, äldre, gravida och sjuka inte kommer i kontakt med fåglar som behandlas för papegojsjuka.
 • Papegojsjuka kan drabba människor

  Papegojsjuka kan som sagt också sprida sig till människor. Inkubationstiden är 4-15 dagar och symptomen är väldigt lika vanlig influensa såsom huvudvärk, feber, torrhosta och muskel- och ledvärk. En del smittade kan också få hjärtproblem, och ett fåtal personer kan dö. Därför är det viktigt att söka läkare så fort man misstänker papegojsjuka.

  Anmäl till Folkhälsomyndigheten

  Papegojsjuka är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och om du eller dina fåglar har drabbats måste du anmäla detta till smittskyddsläkaren i ditt landsting samt Folkhälsomyndigheten. Läs mer om detta på: Folkhälsomyndighetens information om papegojsjuka.

  Folkhälsomyndighetens papegojsjukestatistik

  Under 2015 upptäcktes sammanlagt 19 papegojsjukefall, visar Folkhälsomyndighetens statistik. 2016 var det 20 fall. Under 2017 rapporterades hela 43 fall. Hittills har alltså 59 fall rapporterats in vintern 2018/2019.

  Enligt Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, är det inte helt klarlagt vilken orsaken är att fallen har ökat. Men troligen rör det sig om en kombination av att andelen smittade fåglar varierar över åren och att man inom sjukvården blivit bättre på att diagnosticera smittan.

   

  Referenser:
  Binks, Gerald S. (2006). The Challenge. 2nd ed. Virginia Water, Surrey : Challenge-International Binks
  Chlamydophila Psittaci / Psittacosis & Avian Chlamydiosis. Tillgänglig via http://www.avianweb.com/chlamydiapsittaci.html. Senast besökt: 2019-06-01
  Frejvald Hansen, Palle (2003). Undulater : naturlig pasning. Søborg : Atelier
  Papegojsjuka. Tillgänglig via https://www.djurvardguiden.se/artikel/papegojsjuka/. Senast besökt: 2019-06-01
  Papegojsjuka (på Wikipedia). Tillgänglig via https://sv.wikipedia.org/wiki/Papegojsjuka. Senast besökt: 2019-06-01
  Papegojsjuka, Chlamydia ornithosis. Tillgänglig via http://undulatsiderne.dk/undulatselectse.asp?ID=40. Senast besökt: 2019-06-01
  Sjukdomsinformation om papegojsjuka. Tillgänglig via http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/papegojsjuka-/. Senast besökt: 2019-06-01
  Stor ökning av papegojsjuka i vinter. Tillgänglig via https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stor-okning-av-papegojsjuka-i-vinter. Senast besökt: 2019-06-01
  Vriends, Matthew M. (1999). The Cockatiel Handbook. Hauppauge, New York : Barron’s

  Ett exempel på grön avföring hos en större fågel drabbad av papegojsjuka.