www.soth.se

Search button
StartModelljärnvägundulaterLänkar

SENASTE NYTT

Vill du länka till vår hemsida?
Det är lätt. Klicka på länken nedan så beskriver vi hur du smidigast gör detta.

Läs mer på: Hur du länkar till oss.12 januari 2024:
Vi säljer ut vår plexiglasholk samt inspelningsutrustning till plexiglasholken.

Läs mer på: Till salu.

Kolla även våra filmer från holken på: Undulatfilmer.9 april 2023:
Våra länkar är uppdaterade.

Läs mer på: Länkar.

 

UNDULATFILMER

Missa inte att ta del av den första tiden i holken.

Se >> Våra filmer från holkenVI KÖPER MÄRKLIN

Klicka på länken nedan så visar vi hur du kan sälja ditt Märklintåg.

Märklin köpes - vill du sälja?


Fransk fällning (medicinskt: polyomavirus)

När vi började med våra första undulater hette denna sjukdom bara "Fransk fällning". Man kände inte till att det var polyomaviruset som låg bakom. Genom åren har det kommit många förslag om vad som kan tänkas ligga bakom det hela: genetiska orsaker, smutsig miljö, dåligt foder, skadedjur med mera. Idag vet man att det är ett virus som är orsaken.

Vad är polyomavirus?

Polyomavirus är ett relativt vanligt förekommande virus som tillhör familjen papovavirus. Infektioner orsakade av polyomavirus leder ofta till en akut allmän sjukdom hos unga fåglar.

Polyomavirus hos undulater

Hos undulater yttrar sig sjukdomen på flera sätt. I utländsk litteratur delar man upp polyomavirus i två varianter: Budgerigar Fledgling Disease (BFD) och French Moult (Fransk fällning). BFD är en mer akut sjukdom med högre dödlighet och fransk fällning har ett mer smygande förlopp med framförallt störd fjädertillväxt.

Vilka är symptomen på polyomavirus?

En del ungar kan utvecklas normalt i 10-15 dagar och sedan plötsligt dö utan föregående tecken på sjukdom. Andra blir istället sjuka med symptom såsom blödningar under huden, uppsvälld buk och dålig eller onormal fjädertillväxt. Det har också rapporterats om neurologiska störningar i form av darrningar och okoordinerade rörelser av huvudet och nacken.

Om ungarna insjuknar efter det att de är 15 dagar gamla är chansen att de överlever mycket större och de utvecklar istället varierande grad av störd fjädertillväxt. Det är denna variant som är känd under namnet Fransk fällning. Oftast tappar de sina ving- och stjärtpennor och förlorar då i regel flygförmågan. Sådana fåglar brukar ofta kallas ”hoppare”.

Hur smittar polyomaviruset?

Viruset sprids både genom avföring, urinsyra, fjädrar och fjäderdamm samt via luften. Hos vuxna fåglar har man också observerat att viruset utsöndras i krävmjölken (det vill säga den mjölk som bildas i krävan hos undulathonan och som ges till ungarna) vilket leder till att ungarna infekteras redan under matningen. Hos undulater har man också kunnat bevisa smitta direkt till ägg och foster.

Hur behandlas polyomaviruset?

Eftersom det är ett virus finns det ingen effektiv behandling. Enbart vissa virushämmande mediciner finns att tillgå och effekten av dem i ett pågående utbrott är varierande. Troligen kan de dock minska virusets spridning. Om man ändå vill försöka att behandla, vilket endast bör ske i samråd med en kunnig fågelveterinär, är det stödjande behandling i form av vätska och näring samt eventuellt antibiotika för att förhindra bakteriella infektioner. Naturligtvis gäller isolering av sjuka individer och en omedelbar desinficering av de saker samt ytor och burar där de vistats.

Det bästa är att förebygga

Det bästa är dock att förebygga smittspridning genom att hålla en god hygien. Man skall hålla så rent och torrt man kan i holken så att inte ungarna slickar i sig eventuellt virus som kan ligga dold i springor i holken, eller att det ligger för mycket avföring i spånet som också kan innehålla spår av virus. Att ge ordentligt med vitaminer och proteiner i uppmatningsmaten är också en bra prevention.

Mellan varje häckning är det också viktigt att man desinficerar holkarna ordentligt så att virus och bakterier försvinner ordentligt. Vi själva använder medlet Virkon-S när vi desinficerar. OBS! Skölj noga efter att du använt medlet – det är väldigt starkt.

Veterinär Cecilia Trägårdh skriver att en besättning som drabbats av polyomavirusinfektion i princip kan bli helt smittfri om man låter fåglarna vila under två häckningssäsonger. Det anses att viruset inte får möjlighet att föröka sig om inte fåglarna häckar. Då föds ju inga nya, unga individer som är mottagliga för sjukdomen. Att helt utesluta att viruset kan finnas kvar är naturligtvis mycket svårt men oftast uppträder inga nya fall när häckningen väl startas upp igen.

 

Referenser:
Binks, Gerald S. (2006). The Challenge. 2nd ed. Virginia Water, Surrey : Challenge-International Binks
Fransk fjäderfällning. Tillgänglig via http://undulatsiderne.dk/undulatselectse.asp?ID=45. Senast besökt: 2013-05-06
Fransk Fældning. DUK-nyt. 2010:2, s. 9-10
Frejvald Hansen, Palle (2003). Undulater : naturlig pasning. Søborg : Atelier
Polyoma / Avian Polyoma. Tillgänglig via http://www.avianweb.com/polyoma.html. Senast besökt: 2010-05-29
Tornvall, Marianne. Polyomavirus papegoja. Tillgänglig via http://veterinaren.nu/fagel/sjukdomar/infektioner-och-parasiter/polyomavirus-papegoja. Senast besökt: 2016-06-21
Trägårdh, Cecilia (2010). Polyomavirus. Tidigare även tillgänglig via (dock inte längre) http://www.fagelkliniken.se/index.php?option=com_content&view=article&id=53:polyomavirus&catid=2:fagel&Itemid=6. Senast besökt: 2010-10-12
Vriends, Matthew M. (1999). The Cockatiel Handbook. Hauppauge, New York : Barron’s

En undulat sedd bakifrån drabbad av
Polyomavirus (notera höger vinge)...


...samma undulat sedd framifrån.


Polyomavirus/fransk fällning hos undulatungar. Notera speciellt den vänstra undulaten som varken har ving- eller stjärtpennor kvar. En s.k. ”hoppare”.